Đệ trình 5 việc lên thành phố thông minh

Với việc xây dựng Trung tâm giám sát điều hành tập trung, các dữ liệu được thu thập đầy đủ, chính xác, giúp ích cho việc ra quyết định của chính quyền TPHCM. Ảnh: CafeF/Người đồng hành.
Với việc xây dựng Trung tâm giám sát điều hành tập trung, các dữ liệu được thu thập đầy đủ, chính xác, giúp ích cho việc ra quyết định của chính quyền TPHCM. Ảnh: CafeF/Người đồng hành.