Để những con tàu không còn… nhớ biển

Gia đình ngư dân trốn nợ, bị xã hội đen tìm đến xịt sơn trên cửa nhà uy hiếp. Ảnh: SGGP.
Gia đình ngư dân trốn nợ, bị xã hội đen tìm đến xịt sơn trên cửa nhà uy hiếp. Ảnh: SGGP.
Gia đình ngư dân trốn nợ, bị xã hội đen tìm đến xịt sơn trên cửa nhà uy hiếp. Ảnh: SGGP.
Lên top