Đề nghị Sở Y tế Tỉnh Thừa Thiên-Huế xin lỗi bác sĩ Truyện