Đề nghị hủy kết quả Hoa hậu Đại dương – quyết định đúng!