Đề nghị chính quyền giải quyết cho shipper và người chở gas mấy việc

Shipper phải xét nghiệm âm tính mỗi ngày mới được hoạt động trong vùng đỏ. Ảnh: LDO
Shipper phải xét nghiệm âm tính mỗi ngày mới được hoạt động trong vùng đỏ. Ảnh: LDO
Shipper phải xét nghiệm âm tính mỗi ngày mới được hoạt động trong vùng đỏ. Ảnh: LDO
Lên top