Để không còn câu hỏi: Các thầy cô đang "làm trò" gì vậy!

Những vụ thầy giáo lạm dụng, thậm chí "ăn thịt" nữ sinh giờ không hề là cá biệt, đang làm lung lay ngay những "pháo đài" tưởng như bất khả xâm phạm của đạo đức xã hội.
Những vụ thầy giáo lạm dụng, thậm chí "ăn thịt" nữ sinh giờ không hề là cá biệt, đang làm lung lay ngay những "pháo đài" tưởng như bất khả xâm phạm của đạo đức xã hội.
Những vụ thầy giáo lạm dụng, thậm chí "ăn thịt" nữ sinh giờ không hề là cá biệt, đang làm lung lay ngay những "pháo đài" tưởng như bất khả xâm phạm của đạo đức xã hội.
Lên top