Để học sinh không bỏ học vì thảm họa Formosa

Các nhà máy thuộc dự án Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: T.N
Các nhà máy thuộc dự án Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: T.N