Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Để đô thị vệ tinh là đô thị sống

Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: VTV
Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: VTV