Để cán bộ sống đàng hoàng bằng lương

Ảnh minh họa, nguồn: Vneconomy.
Ảnh minh họa, nguồn: Vneconomy.