Để các bộ trưởng không còn phải “lạnh xương sống”

Bị cáo Bùi Văn Sáng tại phiên toà ngày 1.11
Bị cáo Bùi Văn Sáng tại phiên toà ngày 1.11
Bị cáo Bùi Văn Sáng tại phiên toà ngày 1.11
Lên top