Để 500 tấn vàng “chui ra khỏi hũ”

Người dân giữ vàng như một thói quen, và tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì của cải vẫn nắm trong tay.
Người dân giữ vàng như một thói quen, và tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì của cải vẫn nắm trong tay.
Người dân giữ vàng như một thói quen, và tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì của cải vẫn nắm trong tay.
Lên top