ĐBQH mua quốc tịch nước ngoài: Hãy khẳng định đó là xạo

Trang Quochoi.org từng có bài viết phê phán: Từng là ĐBQH hai khóa liền, bà Hường là người am hiểu pháp luật hơn ai hết, vậy mà dù đang là công dân Việt Nam, đang làm việc ở Việt Nam nhưng bà lại mặc nhiên đăng ký thêm một quốc tịch ở nước ngoài... đó là điều không thể chấp nhận được.
Trang Quochoi.org từng có bài viết phê phán: Từng là ĐBQH hai khóa liền, bà Hường là người am hiểu pháp luật hơn ai hết, vậy mà dù đang là công dân Việt Nam, đang làm việc ở Việt Nam nhưng bà lại mặc nhiên đăng ký thêm một quốc tịch ở nước ngoài... đó là điều không thể chấp nhận được.
Trang Quochoi.org từng có bài viết phê phán: Từng là ĐBQH hai khóa liền, bà Hường là người am hiểu pháp luật hơn ai hết, vậy mà dù đang là công dân Việt Nam, đang làm việc ở Việt Nam nhưng bà lại mặc nhiên đăng ký thêm một quốc tịch ở nước ngoài... đó là điều không thể chấp nhận được.
Lên top