Dạy từ thô tục cho học sinh lớp 1 là không phù hợp

Các bài học gây tranh cãi trong SGK tiếng Việt lớp 1, bộ Cánh diều.
Các bài học gây tranh cãi trong SGK tiếng Việt lớp 1, bộ Cánh diều.
Các bài học gây tranh cãi trong SGK tiếng Việt lớp 1, bộ Cánh diều.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top