Đầu tàu của nền kinh tế và “con cá” 28.000 tỉ

TPHCM có gần 1,6 triệu hộ lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tú
TPHCM có gần 1,6 triệu hộ lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tú
TPHCM có gần 1,6 triệu hộ lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tú
Lên top