Đầu năm bàn chuyện cổng chào, nợ công

Phương án thiết kế cổng chào biểu tượng của Thái Nguyên. Ảnh: Vietnamnet
Phương án thiết kế cổng chào biểu tượng của Thái Nguyên. Ảnh: Vietnamnet
Phương án thiết kế cổng chào biểu tượng của Thái Nguyên. Ảnh: Vietnamnet