Đau đầu vì… cầu

Cầu Thanh Trì, một điểm đen giao thông với những tuần 6 vụ va chạm, 14 sự cố gây ùn tắc liên miên. Ảnh: Phạm Đông
Cầu Thanh Trì, một điểm đen giao thông với những tuần 6 vụ va chạm, 14 sự cố gây ùn tắc liên miên. Ảnh: Phạm Đông
Cầu Thanh Trì, một điểm đen giao thông với những tuần 6 vụ va chạm, 14 sự cố gây ùn tắc liên miên. Ảnh: Phạm Đông
Lên top