Đâu có ai bán được nước sông Hàn!

Trung tâm hành chính Đà Nẵng.
Trung tâm hành chính Đà Nẵng.