Đất nước an toàn không thể có những "hợp đồng sát thủ"

Hai bị can tham gia bắn anh M. trọng thương theo hợp đồng. Ảnh: H. Trung.
Hai bị can tham gia bắn anh M. trọng thương theo hợp đồng. Ảnh: H. Trung.
Hai bị can tham gia bắn anh M. trọng thương theo hợp đồng. Ảnh: H. Trung.
Lên top