Đất công bỏ trống, bỏ hoang: Lãng phí khổng lồ, tội lớn với dân

Đất công bị sử dụng sai mục đích (ảnh: Tấn Thạnh/Người Lao Động).
Đất công bị sử dụng sai mục đích (ảnh: Tấn Thạnh/Người Lao Động).
Đất công bị sử dụng sai mục đích (ảnh: Tấn Thạnh/Người Lao Động).