Dập dịch lớn không thể bằng vaccine nhỏ giọt

Vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top