“Đánh úp”

“Tạm dừng, không thu hồi sổ hồng của các hộ dân ở các chung cư Mường Thanh. Sau khi làm việc các bên, nếu xác định có sai sót sẽ phải xin lỗi dân”- Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà (Ảnh VNE)
“Tạm dừng, không thu hồi sổ hồng của các hộ dân ở các chung cư Mường Thanh. Sau khi làm việc các bên, nếu xác định có sai sót sẽ phải xin lỗi dân”- Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà (Ảnh VNE)
“Tạm dừng, không thu hồi sổ hồng của các hộ dân ở các chung cư Mường Thanh. Sau khi làm việc các bên, nếu xác định có sai sót sẽ phải xin lỗi dân”- Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà (Ảnh VNE)
Lên top