Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đánh úp

Quyết định tăng giá đjện đưa ra vào chiều 30.11 và chỉ 10 tiếng sau đó nó có hiệu lực. Ảnh: Hải Nguyễn
Quyết định tăng giá đjện đưa ra vào chiều 30.11 và chỉ 10 tiếng sau đó nó có hiệu lực. Ảnh: Hải Nguyễn