Đánh úp

Quyết định tăng giá đjện đưa ra vào chiều 30.11 và chỉ 10 tiếng sau đó nó có hiệu lực. Ảnh: Hải Nguyễn
Quyết định tăng giá đjện đưa ra vào chiều 30.11 và chỉ 10 tiếng sau đó nó có hiệu lực. Ảnh: Hải Nguyễn