Đánh học sinh là phản giáo dục

Cơ sở dạy kèm không phép của bà Hà tại địa chỉ số 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: H.H
Cơ sở dạy kèm không phép của bà Hà tại địa chỉ số 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: H.H
Cơ sở dạy kèm không phép của bà Hà tại địa chỉ số 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: H.H
Lên top