Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đánh cược mạng mình khi đưa thuốc vào bụng

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.
Ảnh minh họa, nguồn: Internet.