Đằng sau sự tổn thương khi Quốc ca cũng bị "đánh" bản quyền

Việc Quốc ca bị tắt tiếng tối qua phải trở thành một câu hỏi với ngành văn hoá ngay hôm nay. Ảnh: CMH
Việc Quốc ca bị tắt tiếng tối qua phải trở thành một câu hỏi với ngành văn hoá ngay hôm nay. Ảnh: CMH
Việc Quốc ca bị tắt tiếng tối qua phải trở thành một câu hỏi với ngành văn hoá ngay hôm nay. Ảnh: CMH
Lên top