Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đằng sau “phát bắn thần thánh” của Vinh