Đằng sau con số hơn 11.000 ôtô đăng ký trước bạ trong một ngày

Người dân Ninh Bình chờ đăng ký xe sau khi lệ phí trước bạ giảm 50%. Ảnh: NT
Người dân Ninh Bình chờ đăng ký xe sau khi lệ phí trước bạ giảm 50%. Ảnh: NT
Người dân Ninh Bình chờ đăng ký xe sau khi lệ phí trước bạ giảm 50%. Ảnh: NT
Lên top