Đằng sau cô gái “chạn vàng” 23 tỉ

Năm 2017, Việt Nam đã có khoảng 50 "triệu phú USD 19 tuổi", và giờ là sự xuất hiện của những cô gái "chạn vàng" tự nguyện kê khai và đóng thuế hàng chục tỉ đồng. Ảnh Minh hoạ/LĐO
Năm 2017, Việt Nam đã có khoảng 50 "triệu phú USD 19 tuổi", và giờ là sự xuất hiện của những cô gái "chạn vàng" tự nguyện kê khai và đóng thuế hàng chục tỉ đồng. Ảnh Minh hoạ/LĐO
Năm 2017, Việt Nam đã có khoảng 50 "triệu phú USD 19 tuổi", và giờ là sự xuất hiện của những cô gái "chạn vàng" tự nguyện kê khai và đóng thuế hàng chục tỉ đồng. Ảnh Minh hoạ/LĐO
Lên top