Dân xin ra khỏi hộ nghèo, địa phương vẫn phải “dựa hơi” ngân sách

Lên top