Dân phải no bụng để "ai ở đâu yên đó" thêm một tháng nữa

Dân ai ở yên đó nhưng phải no bụng. Ảnh: Lao Động
Dân ai ở yên đó nhưng phải no bụng. Ảnh: Lao Động
Dân ai ở yên đó nhưng phải no bụng. Ảnh: Lao Động
Lên top