Dán niêm phong ôtô - thêm một hội chứng “khoá”

Bến Tre nới lỏng giãn cách, đề nghị các tỉnh khác tạo điều kiện cho dân đi lại, nhưng lại "đẻ" ra cái tem niêm phong xe qua lại tỉnh nhà và những quy định khó hơn lên giời. Ảnh: HT
Bến Tre nới lỏng giãn cách, đề nghị các tỉnh khác tạo điều kiện cho dân đi lại, nhưng lại "đẻ" ra cái tem niêm phong xe qua lại tỉnh nhà và những quy định khó hơn lên giời. Ảnh: HT
Bến Tre nới lỏng giãn cách, đề nghị các tỉnh khác tạo điều kiện cho dân đi lại, nhưng lại "đẻ" ra cái tem niêm phong xe qua lại tỉnh nhà và những quy định khó hơn lên giời. Ảnh: HT
Lên top