Dân mình lọt mương chết dễ như bỡn

Một người lọt mương chết ở Bình Dương. Ảnh: Hữu Thắng.
Một người lọt mương chết ở Bình Dương. Ảnh: Hữu Thắng.
Một người lọt mương chết ở Bình Dương. Ảnh: Hữu Thắng.
Lên top