Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dân không muốn có người treo mũ cửa Huyền Vũ

Minh họa: Ngọc Diệp. Nguồn: Dân trí
Minh họa: Ngọc Diệp. Nguồn: Dân trí