Dân gọi điện, cán bộ có mặt, dân sẽ tin tưởng, không cần nói nhiều

Người dân TPHCM được cán bộ tổ công tác hỗ trợ đi chợ giúp. Ảnh: Ngọc Lê
Người dân TPHCM được cán bộ tổ công tác hỗ trợ đi chợ giúp. Ảnh: Ngọc Lê
Người dân TPHCM được cán bộ tổ công tác hỗ trợ đi chợ giúp. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top