Dân có đồng tình với cái tên mới: Trạm thu tiền?

Trạm Bắc Thăng Long- Nội Bài, 1 trong 17 BOT đặt sai vị trí mà Hà Nội đã 3 lần đề nghị dỡ bỏ.
Trạm Bắc Thăng Long- Nội Bài, 1 trong 17 BOT đặt sai vị trí mà Hà Nội đã 3 lần đề nghị dỡ bỏ.
Trạm Bắc Thăng Long- Nội Bài, 1 trong 17 BOT đặt sai vị trí mà Hà Nội đã 3 lần đề nghị dỡ bỏ.
Lên top