Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dân cần giảm phí hay dời trạm thu phí?

Trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang). Ảnh: NLĐ
Trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang). Ảnh: NLĐ