Dân cần câu trả lời dứt khoát: Bao giờ có căn cước công dân gắn chíp?

Mặc dù đã làm thủ tục nhưng nhiều người dân phải chờ 3-4 tháng chưa nhận được căn cước công dân gắn chip. Ảnh HN
Mặc dù đã làm thủ tục nhưng nhiều người dân phải chờ 3-4 tháng chưa nhận được căn cước công dân gắn chip. Ảnh HN
Mặc dù đã làm thủ tục nhưng nhiều người dân phải chờ 3-4 tháng chưa nhận được căn cước công dân gắn chip. Ảnh HN
Lên top