Đàm Vĩnh Hưng: Bạo lực không thể xóa bằng bạo lực được đâu

Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng "20 triệu tiền cafe" cho ai "tát vào mặt" người đàn ông vì anh ta "tát vào mặt" con trai.
Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng "20 triệu tiền cafe" cho ai "tát vào mặt" người đàn ông vì anh ta "tát vào mặt" con trai.
Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng "20 triệu tiền cafe" cho ai "tát vào mặt" người đàn ông vì anh ta "tát vào mặt" con trai.
Lên top