Đại tá Đinh Văn Nơi và “viên đạn bọc tiền 20 tỉ”

Đại tá Đinh Văn Nơi: không có bất cứ áp lực nào trong việc xử lý các loại tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng. Ảnh: Vũ Tiến
Đại tá Đinh Văn Nơi: không có bất cứ áp lực nào trong việc xử lý các loại tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng. Ảnh: Vũ Tiến
Đại tá Đinh Văn Nơi: không có bất cứ áp lực nào trong việc xử lý các loại tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng. Ảnh: Vũ Tiến
Lên top