Đại biểu “ôm” lộc đền Trần: Quan chức còn như thế, trách dân sao được

Đại biểu từ trong phủ Thiên Trường đi ra với trên tay cầm trên tay lộc như hoa trái, bánh kẹo...
Đại biểu từ trong phủ Thiên Trường đi ra với trên tay cầm trên tay lộc như hoa trái, bánh kẹo...
Đại biểu từ trong phủ Thiên Trường đi ra với trên tay cầm trên tay lộc như hoa trái, bánh kẹo...

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top