Đã tiêm vaccine, xét nghiệm an toàn còn cách ly 7 ngày thì ai đi du lịch?

Hãy xem thông hành vaccine là yếu tố đảm bảo an toàn đi lại. Ảnh: LĐ
Hãy xem thông hành vaccine là yếu tố đảm bảo an toàn đi lại. Ảnh: LĐ
Hãy xem thông hành vaccine là yếu tố đảm bảo an toàn đi lại. Ảnh: LĐ
Lên top