Đà Nẵng vững chãi trên tuyến đầu

"Núi" nhu yếu phẩm được người dân, các tổ chức, doanh nghiệp gửi đến chia sẻ với các bệnh nhân, nhân viên y tế đang bị phong tỏa tại các bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh Mai Hương
"Núi" nhu yếu phẩm được người dân, các tổ chức, doanh nghiệp gửi đến chia sẻ với các bệnh nhân, nhân viên y tế đang bị phong tỏa tại các bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh Mai Hương
"Núi" nhu yếu phẩm được người dân, các tổ chức, doanh nghiệp gửi đến chia sẻ với các bệnh nhân, nhân viên y tế đang bị phong tỏa tại các bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh Mai Hương
Lên top