Đà Nẵng - lạc quan, nhưng chớ chủ quan!

Những ngày cách ly y tế do dịch COVID-19, các nhân viên y tế Đà Nẵng đang phải làm việc trong điều kiện bảo hộ khắc nghiệt (ảnh T.H)
Những ngày cách ly y tế do dịch COVID-19, các nhân viên y tế Đà Nẵng đang phải làm việc trong điều kiện bảo hộ khắc nghiệt (ảnh T.H)
Những ngày cách ly y tế do dịch COVID-19, các nhân viên y tế Đà Nẵng đang phải làm việc trong điều kiện bảo hộ khắc nghiệt (ảnh T.H)
Lên top