Đã đến lúc “cầm kéo” thưa thầy Bộ trưởng

Từ trường hợp thời sự GS Trương Nguyện Thành (ảnh), những vô lý cũng được chỉ ra. Ảnh: Youtube/ Thanh Niên
Từ trường hợp thời sự GS Trương Nguyện Thành (ảnh), những vô lý cũng được chỉ ra. Ảnh: Youtube/ Thanh Niên
Từ trường hợp thời sự GS Trương Nguyện Thành (ảnh), những vô lý cũng được chỉ ra. Ảnh: Youtube/ Thanh Niên

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM