Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đã đến lúc “cầm kéo” thưa thầy Bộ trưởng

Từ trường hợp thời sự GS Trương Nguyện Thành (ảnh), những vô lý cũng được chỉ ra. Ảnh: Youtube/ Thanh Niên
Từ trường hợp thời sự GS Trương Nguyện Thành (ảnh), những vô lý cũng được chỉ ra. Ảnh: Youtube/ Thanh Niên