Đã có Huy chương Vàng Olympic, nhưng sau đó thì sao?

Đăng Lê Minh Khang đoạt Huy chương Vàng tại Olympic Sinh học Quốc tế năm 2021. Ảnh: CT
Đăng Lê Minh Khang đoạt Huy chương Vàng tại Olympic Sinh học Quốc tế năm 2021. Ảnh: CT
Đăng Lê Minh Khang đoạt Huy chương Vàng tại Olympic Sinh học Quốc tế năm 2021. Ảnh: CT
Lên top