Cứu bệnh nhân phi công người Anh: Mệnh lệnh từ trái tim!

Bộ Y tế thường xuyên tổ chức hội chẩn nhằm đưa ra hướng điều trị tốt nhất để cứu sống bệnh nhân 91 (ảnh minh họa). Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bộ Y tế thường xuyên tổ chức hội chẩn nhằm đưa ra hướng điều trị tốt nhất để cứu sống bệnh nhân 91 (ảnh minh họa). Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bộ Y tế thường xuyên tổ chức hội chẩn nhằm đưa ra hướng điều trị tốt nhất để cứu sống bệnh nhân 91 (ảnh minh họa). Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top