Cú gập người của ông chủ Nhật và chiếc băng rôn ưu tiên hàng Việt

Chiều 10.10, ông Hiroaki Honjo, Tổng giám đốc Công ty Xăng dầu IQ8 đã đội mưa hàng tiếng đồng hồ, cúi chào khách vào đổ xăng. Ảnh: Infonet.
Chiều 10.10, ông Hiroaki Honjo, Tổng giám đốc Công ty Xăng dầu IQ8 đã đội mưa hàng tiếng đồng hồ, cúi chào khách vào đổ xăng. Ảnh: Infonet.
Chiều 10.10, ông Hiroaki Honjo, Tổng giám đốc Công ty Xăng dầu IQ8 đã đội mưa hàng tiếng đồng hồ, cúi chào khách vào đổ xăng. Ảnh: Infonet.
Lên top