Cứ 40 người dân nuôi 1 công chức!

Hội nghị Trung ương 6 đã đưa ra những quyết sách mạnh mẽ về đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh: Thành Nam
Hội nghị Trung ương 6 đã đưa ra những quyết sách mạnh mẽ về đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh: Thành Nam
Hội nghị Trung ương 6 đã đưa ra những quyết sách mạnh mẽ về đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh: Thành Nam
Lên top