Cứ 10 người có 7 nguy cơ bị ung thư dạ dày

Vi khuẩn HP. Ảnh: GastimunHP
Vi khuẩn HP. Ảnh: GastimunHP