COVID-19, VTV đặc biệt "Ranh giới" và những giọt nước mắt

Một cảnh trong VTV đặc biệt "Ranh giới". Ảnh chụp màn hình
Một cảnh trong VTV đặc biệt "Ranh giới". Ảnh chụp màn hình
Một cảnh trong VTV đặc biệt "Ranh giới". Ảnh chụp màn hình
Lên top